• تماس با شماره های ۰۲۱۷۷۸۴۹۷۶۴ و ۰۹۱۲۴۶۵۴۹۶۸ جهت سفارش طراحی وب سایت
  • انتخاب دامنه مناسبانتخاب دامنه مورد نظر شما و ثبت دامنه وب سایت در کوتاه ترین زمان ممکن. پس از این مرحله شما امکان ایجاد ایمیل های دلخواه در سایت خود و استفاده از آنها را خواهید داشت. راهنمای روش انتخاب صحیح دامنه
  • بررسی امکانات اولیهبررسی اولیه در مورد امکانات و ظاهر وب سایت
  • قالب طراحی سایت انتخاب اسکلت ظاهری وب سایت
  • کاربران امکان مشاهده و انتخاب قالب وب سایت را به دلخواه خود دارند. همچنین امکان طراحی قالب با سلیقه کارفرما با دریافت هزینه جداگانه وجود دارد.
  • نصب نهایی سیستم مدیریت محتوا وب سایت با قالب ظاهری انتخابی کارفرما
  • ورود اطلاعات اولیه سایتورود اطلاعات دریافت شده از جانب کارفرما به همراه تصاویر و سایر موارد به صورت رایگان توسط وبپینو (در بسته پیشرفته و تخصصی حداکثر ۲۰ مورد کالا و یا صفحه به همراه ۴۰ تصویر به صورت رایگان انجام میشود) روش ارسال اطلاعات اولیه وب سایت
  • تحویل بخش مدیریت وب سایت و اطلاعات مربوطه به کارفرما
  • ارائه خدمات پشتیبانی